Under vårterminen 2018 håller Yogaföreningen kurser i 

MAMA-BABYYOGA och har olika evenemang med Barn & Familjeyoga

 samt möjlighet av göra din egen yoga och meditation.